HỆ SƠN ALKYD

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền.
Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước …

83,9301,579,600
95,2601,806,200
92,0701,742,400
86,4601,630,200
79,7501,496,000
79,7501,496,000
89,9801,700,600
96,4701,830,400
89,9801,700,600
79,7501,496,000
70,2901,306,800
83,3801,568,600
84,5901,592,800
83,3801,568,600
88,1101,663,200
70,2901,306,800
67,8701,258,400
66,7701,236,400