• Các hệ Sơn Hải Âu tiêu biểu đề xuất dùng trong công nghiệp đóng tàu và dân dụng:

  Bấm vào đây để xem chi tiết