SƠN TÀU BIỂN

Hoạt động trên môi trường nước, nồng độ muối cao, tính axit nhiều, có nhiều sinh vật gây hại như hà, trùng … gây ra sự hư hại ăn mòn cho con tàu. Các lớp sơn chính là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn các tác động xấu này.

105,6002,013,000
104,7201,995,400
95,7001,815,000
95,7001,815,000
110,0002,101,000
111,8702,138,400
113,0802,162,600
93,9401,779,800
88,8801,678,600
97,9001,859,000
101,2001,925,000
93,2801,766,600
90,8601,718,200
153,7802,976,600
167,7503,256,000
160,9303,119,600
160,9303,119,600
160,9303,119,600
160,9303,119,600
163,5703,172,400
166,4303,229,600
168,3003,267,000
167,8603,258,200
169,2903,286,800
170,8303,317,600
161,5903,132,800
151,3602,928,200
158,7303,075,600
159,5003,091,000
165,0003,201,000
159,3903,088,800
149,7102,895,200
134,7502,596,000
188,6503,674,000
117,1502,244,000
183,7003,575,000
559,35011,088,000
493,2409,765,800
179,1903,484,800
165,9903,220,800
187,1103,643,200
165,9903,220,800
206,1404,023,800
176,5503,432,000
165,9903,220,800
167,3103,247,200