Sơn Acrylic

     Sơn Acrylic được sản xuất trên cơ sở nhựa Acrylic, bột màu, dung môi và các phụ gia. Màng sơn có độ bám dính tốt, bề mặt sơn đanh cứng, độ bóng cao đặc biệt là rất bền thời tiết và ánh sáng.

     Sử dụng chính làm sơn phủ bảo vệ, trang trí cho phần khô: Mạn thuyền, boong, cabin tàu thuyền và kết cấu trên cao.

Ưu điểm:

    + Bền ánh sáng (UV), bền thời tiết.

    + Độ bóng cao, bền màu.

    + Khô nhanh.

Giới hạn:

    + Chịu hóa chất, dung môi kém.

    + Chịu nước giới hạn.

Sản phẩm tiêu biểu:

    + AR 275, AR 752…

Mô tả
Các sản phẩm khác
0984926926